รายละเอียดนวนิยาย

ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

ผู้เขียน:

เขียนอวี่ | ยังไม่จบ

สถานะ:

ต่อเนื่อง

มุมมอง:

21

ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

เรื่องราวถูกโพสต์บน Thainovel.net ห้ามคัดลอกและโพสต์ใหม่โดยเด็ดขาด ชื่อเรื่อง:ยอดหญิงอันดับหนึ่ง -ปรับปรุง ผู้เขียน: เขียนอวี่ | ยังไม่จบ ประเภท: นิยายปัจจุบัน ตัวเอก: เนื้อหา : ชาติที่แล้ว เพียงเพราะต้องการอยู่อย่างสุขสงบ อวิ๋นหวานชื่น จึงก้มหน้าอดทน ยอมให้คนอื่นชักจูงได้ตามใจ กว่าจะรู้ตัวว่านางเป็นหมากในแผนการที่ถูกวาง เอาไว้เนิ่นนานแล้วก็สายเกินไป แม้จะดับเครื่องบินสะสางหนี้แค้นจนสําเร็จ แต่ ว่าชีวิตก็ต้องจบลงอย่างน่าเวทนานัก เพียงแต่สวรรค์มีตา ส่งนางย้อนกาลเวลากลับมายังวัยสิบสี่อีกครา ช่วงเวลา ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มพลิกผันไปสู่จุดที่ย่ำแย่ในอดีต ความคับแค้นใจในชาติ ก่อนจะต้องได้รับการชำระในชาตินี้ คำว่าอดทนในยามนั้นทิ้งมันไปเสีย นาง จะใช้ทุกทักษะ เชี่ยวชาญก้าวขึ้นเป็นยอดหญิงอันดับหนึ่งแห่งเวียน และ ทุกเล่ห์เหลี่ยมที่มีจัดการพวกเขาด้วยมือของนาง ผู้ใดอยากหาเรื่องนักก็เข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างในชาตินี้นางจะเป็นผู้บงการเอง อ่านเรื่องราวความรักฟรีที่ Thainovel.net

รายการบท

บท หัวข้อ อัพเดต
1 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 1 เหนคาตาวา 24/05/2021
2 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 2 โตตอบ ในช่วงท้ายของชีวิต 24/05/2021
3 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 3 ตอชวตเพอรองทุกข 24/05/2021
4 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 4 มแคนตองชาระ 24/05/2021
5 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 5 คนปากมากลบๆ ลอๆ 24/05/2021
6 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 6 เงอนงาตอนตกนา 24/05/2021
7 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 7 สหายรกเปิดเผยความจริง 24/05/2021
8 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 8 วางแผน 24/05/2021
9 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 9 เลวมากตองเลวกลบ 24/05/2021
10 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 10 แยงผู้ชาย?! 24/05/2021
11 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 11 เผชญหนา 29/05/2021
12 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 12 ขายลูกสาวแลกยศศักด 29/05/2021
13 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 13 ญาตผมออกโรง 29/05/2021
14 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 14 องคชายสามปากกบใจไมตรงกัน 29/05/2021
15 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 15 เหลาคณหนคดฟองรอง 29/05/2021
16 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 16 ถกรมกลม 29/05/2021
17 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 17 ลงโทษตามกฎบาน 29/05/2021
18 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนท 18 กายานลมหลง 29/05/2021
19 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 19 หกนา แยงนอง 29/05/2021
20 ยอดหญิงอันดับหนึ่ง – ตอนที่ 20 ของขวัญเกดใหม่ ซอหนงแถมหนง 29/05/2021

แสดงความคิดเห็น